Aviante is heel bewust gekozen. Avi, staat voor wereld, leven, blik. Ante betekent voortgaan, doorgaan. Door de blik naar binnen te keren en de aandacht via de adem en de lichamelijke oefeningen te richten wordt het mogelijk mee te stromen met de veranderingen, de doorgaande lijn van het leven, ook in moeilijke momenten. Dit is yoga.

Aviante verzorgt yogacursussen in eigen centrum, maar ook op locatie.

Yoga leert ons stil te zijn in een steeds drukker wordende wereld. Door lichamelijke oefeningen nemen concentratie en vitaliteit toe.

De yogaoefeningen worden staand, zittend en liggend gedaan en kunnen langzaam of snel, licht of krachtig, en statisch of dynamisch gegeven worden. De adem speelt hierin een belangrijke rol. Lichaam en geest komen zodoende in balans.

Suus Bloemendaal is gediplomeerd en aangesloten bij de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland

 

Suus Bloemendaal - Yogadocente

"Voor mij betekent yoga een onuitputtelijke bron van lichamelijke en geestelijke energie. Het geeft me enerzijds rust en anderzijds houdt het mij alert en creatief in mijn dagelijks leven. Mijn dag begint dan ook met een reeks yogaoefeningen. Daarna treed ik bewust, geconcentreerd, doelgericht en veelal in evenwicht het leven in.

Vaak zijn we geneigd over verleden en toekomst te denken of te tobben en daardoor niet meer bezig zijn wat er hier, nu, op dit moment gebeurt. Zo verglijden de mooiste momenten uit ons leven. Yoga helpt mij dagelijks in het moment te leven en daar niet van af te dwalen. Ook houdt het beoefenen van yoga mij fit en gezond. Het is niet meer weg te denken uit mijn leven. Ik hoop dan ook, dat het voor jou ook deze betekenis kan krijgen en dat de yogalessen daartoe een aanzet zullen zijn."

Suus Bloemendaal heeft de 4-jarige opleiding aan het Yoga Centrum Utrecht doorlopen en is lid van de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland.

Diverse nascholingen:

 • “Adem en Ontspanning” naar het idee van Jan van Dixhoorn. Subtiele oefeningen die een wereld van verschil doen ervaren in het lichaam.
 • “De ideale tonus” van Klaas-Jan van Velzen, waarbij uitgegaan wordt van het feit, dat ieder individu een eigen en juiste spanning in het lichaam kan ervaren.
 • “Mindfulness” gebaseerd op de idee van Jon Kabat Zinn. Door het focussen van de aandacht los leren laten, leven in het nu.
 • “Kum Nije” Scholingen bij het Nijingma Centrum in Amsterdam en in Frankrijk bij Pieter van Dijk.
  Yoga van de Tibetaanse monniken, gebaseerd op energie en vertraging. Loskomen uit vaste patronen en denkvormen door  volledig in aandacht te zijn bij deze trage energetische oefeningen.
 • Workshop “Critical Alignment” van Florian Palzinsky. ( Iyengar  yoga) De uiterst preciese uitvoering van een houding leidt tot een grote uitwerking in het lichaam en dus ook in de geest.
 • Nascholing “Yoga en Meditatie”aan de Saswitha yogaopleiding in Bilthoven. Meditatie in theorie en praktijk.
 • Zenmeditatie bij Zentrum in Utrecht.
  Meditatie in de praktijk volgens Zen
 • Nascholing “Adem en Pranayama” bij de Saswitha yogaopleiding.
  Het belang van de adem in de yoga en in ons dagelijks leven en hoe de veschillende vormen van Pranayama diep op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid inwerken.

Ervaring:

 • Jarenlange pedagogische ervaring als docente.
 • Yoga op scholen.
 • Yogalessen in verschillende centra.
 • Yogales in (eigen centrum) in Zeist en Utrecht.
 • Yogadocente in het programma “Afkicken”van BNN.
 • Yoga aan anorexiapatiënten in Zeister kliniek.
 • Yogaworkshops voor huisartsen op conferenties. Discussie: wel of niet doorverwijzen naar yoga.
 • Yogadocente op studiedagen, tbv. teambuilding en dergelijke.

 


U bent welkom in Utrecht op maandag :
19.00 - 20.15u.
20.30 - 21.45u.

Op woensdag:
19.00 - 20.15u.
20.30 - 21.45u.


Op donderdag:

19.00 - 20.15u.
20.30 - 21.45u.

locatie:
Kanaalstraat 197 - Utrecht
zij-ingang van het gezondheidscentrum Lombok

*nieuw*
Op woensdagmorgen:
10.00 - 11.15u.
Locatie: “Het Goede Raadhuijs” Potgieterstraat 37 (dichtbij Gezondheidscentrum Lombok)

Kosten:
10 rittenkaart à € 85,00 (geldig 12 weken)
losse les à €10,00

Inschrijving is het hele cursusjaar mogelijk.

Suus Bloemendaal verzorgt ook workshops en trainingen op locatie, zelfstandig of als onderdeel van bijvoorbeeld bedrijfstrainingen en seminars.


Contact:
Suus Bloemendaal
06-23470786
suusbloemendaal@hotmail.com